Partners

Iternity Solutions AB

Iternity Solution AB är ett oberoende konsultföretag som har levererat Pyramid sedan början av nittiotalet i olika konstellationer. Vi erbjuder kompetens om IT och hur IT kan användas för att utveckla kundens affärer.
Verksamheten omfattar allt från specialister inom teknisk infrastruktur, verksamhetsutveckling, projektledning, systemutveckling till förvaltning och ”Application Management”.
www.iternity.se

Backup engineering AB

Backup Engineering AB arbetar med projektering, försäljning och tillverkning av automatiska styr- och reglerutrustningar för process, tillverkningsindustrin, marin- eller landbaserade reservkraftsanläggningar, brandpumpsanläggningar och komplicerade automationslösningar. Byggnation av kompletta reservkraftanläggningar med standardutrustning eller kundanpassade anläggningar.
www.backupengineering.se

Enaco Sverige AB

Enaco designar, bygger, uppgraderar och servar säkra och avancerade datacenters, serverrum och andra typer av kommunikationsrum.
Med fokus på grön, hållbar och energieffektiv teknologi.
www.enaco.se